Houwaert's Boxer

     Officially FCI registered kennel since 1988                                   Kees van Gorp tel: + 31 6 547 165 56

Gehoorzaamheid 2 

Volgen aan de lijn 
U laat de hond op het commando “zit” recht naast u zitten, vraagt de aandacht van de hond en luistert naar de examinator, daar het parcours wordt aangegeven door de examinator. De wendingen: links, rechts, linksom keert, rechtsomkeer en keert wending komen in het programma voor. De examinator geeft aan dat dit voldoende is, door te zeggen halt houden met zit, dan laat u de hond op het commando “zit” recht naast u zitten en staat u er naast. Let op de hond moet recht naast u zitten bij het begin van de oefening en bij het einde van de oefening, is dit niet het geval dan krijgt u mindering van punten. 

Volgen zonder lijn 
De hond zit nog (daar u net het parcours hebt gelopen met lijn) en lijnt de hond nu af. U hebt met het aflijnen van de hond de hond aangeraakt en daarom moet u minimaal 1 stap naar voren doen. Op uw commando “zit” gaat de hond weer zitten. Als u gaat volgen vraagt u de aandacht van de hond en u geeft het commando “volg”, u stapt met de linker voet weg en op commando’s van de examinator maakt u de wendingen. Zie ook oefening 1. Op het einde laat u de hond zitten en gaat u, indien dit toegestaan is door de examinator, achteruit spelen. 

Figuur 8 
U gaat naar de pion en laat de hond op het commando “zit” zitten. Let op: als u te dicht bij de pion gaat staan dan kan de hond niet recht naast u gaan zitten. De hond zal dan altijd of voor u gaan zitten of achter u. U stapt met de linkervoet weg als u het commando “volg” heeft gegeven. U maakt een acht met de pion als snijpunt. Op het einde komt u weer bij de pion uit en laat de hond op het commando “zit” weer zitten.

Zit oefening 
U loopt samen met de hond naar, door de examinator aangewezen plek en laat de hond op het commando “zit” zitten. U gaat volgen. U geeft het commando “volg” en stapt met de linkervoet weg. Na 10 tot 15 passen (aangegeven door de examinator) geeft u een “zit” commando. Als de hond zit loopt met uw rechtervoet weg en de hond blijft zitten. U loopt 10 tot 15 passen van de hond weg en draait u om. Let wel op de hond maar geef geen extra commando’s (mindering in punten tot gevolg) en kijk de hond niet recht in de ogen!!! U blijft staan tot dat de examinator aangeeft dat u terug naar de hond kunt gaan. U loopt op de hond af en gaat achter de hond door om weer aan de linkerkant de hond te hebben. De hond blijft nog steeds zitten en mag niet aangeraakt worden tot de examinator aangeeft dat u achteruit mag gaan spelen met de hond. Roep de hond NOOIT voor, bij de zit oefening!!!! 

Af met voor roepen en aan de voet 
U loopt samen met de hond naar, door de examinator aangewezen plek en laat de hond op het commando “zit” zitten. U gaat volgen. U geeft het commando “volg” en stapt met de linkervoet weg. Na 10 tot 15 passen (aangegeven door de examinator) geeft u een “af” of “down” commando, u wacht totdat de hond ligt. U stapt met uw rechtervoet weg van de hond en na 10 tot 15 passen draait u om. Let wel op de hond maar geef geen extra commando’s (mindering in punten tot gevolg) en kijk de hond niet recht in de ogen!!! U blijft staan tot dat de examinator aangeeft dat u de hond voor mag roepen. U geeft het commando “kom voor” en blijft recht staan. De hond komt op u af en moet recht aan komen lopen, de hond moet recht voor u gaan zitten en pas op het teken van de examinator mag u het commando “voet” geven waarna de hond achter u doorloopt en aan de linkerkant recht naast u gaat zitten. Let op: bij het commando voet dat je niet met je vinger wijst of met je hoofd aanwijzingen geeft.

Staan met hulp 
U laat de hond op het commando “zit” op de aangewezen plek van de examinator zitten. U knielt naast de hond neer (1 knie op de grond) pakt de musketon vast met de rechterhand, met de linkerhand gaat u onder de buik van de hond en geeft het commando “staan”. U gaat naast de hond staan en wacht op een teken, van de examinator, tot dat u de hond op commando mag laten zitten. Indien de hond dit commando al kent dan helpt u natuurlijk niet meer mee. 

Betasten door vreemde 
U laat de hond, op het commando “staan” naast u staan, houdt de riem vast. Een vreemd persoon loopt (met zijn gezicht naar de hond gericht) naar de hond toe. Laat dan zijn hand ruiken en aait de oren, zijn neus zijn poten en zijn staart. Dan loopt de vreemde achteruit terug. Dus weer met het gezicht naar de hond toe. Dan mag de baas gaan spelen met de hond. 

Vooruit sturen 
U laat de hond op het commando “zit” aan de linkerkant recht naast u zitten. U vraagt de aandacht van de hond, u geeft het commando “volg” en loopt met de hond naar de pion toe. U legt hier voer neer en zorgt er voor dat de hond het nog niet opeet. Dan loopt u terug, u draait om en loopt een stukje recht vooruit dan laat u de hond weer links van u, op het commando “zit”, zitten en doet de lijn er af. Dan gaat u recht op staan en geeft het commando vooruit met een gestrekte rechter arm (hier wel 2 commando’s!!) naar voren. De hond mag weg lopen om de beloning op te halen. De beloning kan alleen maar voer zijn want de riem of een speeltje zijn andere oefeningen!! Als de hond de beloning op heeft roept u hem voor met het commando “kom voor”. Blijf hier recht staan en zorg dat de hond recht voor u gaat zitten (niet opzij stappen of naar achter lopen want dit zijn hulpcommando’s). Dan geeft u, op teken van de examinator, het commando “voet” en de hond loopt achterlangs en gaat aan de linkerkant recht naast u zitten. 

Alleen blijven 
De hond bindt u vast aan de daarvoor aangewezen paal. Nooit aan het gaas vast binden!! De hond mag gaan zitten of liggen en u loopt met uw rechtervoet weg. U gaat op een afstand staan, met uw rug naar de hond. Pas op teken van de examinator mag u zich omdraaien en terug naar de hond lopen. Laat de hond zitten. Maak de hond los van de paal en daarna achteruit spelen met de hond. 

Hond hond contact 
U laat de hond op het commando “zit” zitten en vraagt de aandacht. U geeft het commando “volg” en loopt recht door, aan de kant van de hond komt een ander baasje met zijn hond aan. De honden passeren elkaar. Dan maakt u een linksom keert zodat de honden elkaar weer kunnen passeren. Op het einde laat u de hond zitten en gaat weer achteruit spelen.