Houwaert's Boxer

     Officially FCI registered kennel since 1988                                   Kees van Gorp tel: + 31 6 547 165 56

Pepsi 01

 

Houwaert's Pepsi
"Pepsi"

13.04.2018
v: Houwaert's Faddei Quibis 
m: Houwaert's Queenny
N.H.S.B. 3119563

DNA, HD A

 

 Houwaerts Pepsi Pedigree Houwaerts Pepsi DNA Houwaerts Pepsi HD

Pepsi 02