Houwaert's Boxer

     Officially FCI registered kennel since 1988                                   Kees van Gorp tel: + 31 6 547 165 56

Wij fokken met dieren die gecontroleerd zijn op HD

HD staat voor Heup Dysplasie. Het is een afwijking aan de heup. De meningen over de mate waarin we spreken over een erfelijke afwijking of een milieu-/opvoedingskwestie is een al jaren gevoerde discussie. Belangrijk is dat we, zoveel als mogelijk, alle factoren die van invloed zijn of kunnen zijn aandacht geven. Natuurlijk willen we alle honden die we gebruiken laten controleren op deze afwijking. We doen dit zowel in Polen als in Nederland.

Heupdysplasie

Is een ernstige afwijking die wordt veroorzaakt door erfelijke factoren en uitwendige invloeden.

Bron www.Rashof.nl

Wat is Heupdysplasie ofwel HD?
Het meest voorkomende ziektebeeld aan het heupgewricht van de hond is Heupdysplasie. Ook bij katten zien we vaker heupdysplasie! HD is een ontwikkelingsstoornis van het heupgewricht met een sterke erfelijke grondslag. Het heupgewricht is een kogelgewricht. Voor het goed functioneren van dit gewricht zijn niet alleen een juiste vorm en stand van heupkom en heupkop noodzakelijk maar ook goed functionerende spieren en bindweefsel . Als de heupkom niet ondersteund wordt door een passende stabiele heupkop zal bij ieder belasting van het heupgewricht de heupkop in zekere mate "uit de kom gaan".

Wat zijn de verschijnselen van HD?
Opvallend is dat de meeste dieren welke klachten vertonen ten gevolge van HD zich in twee leeftijdscategorieën bevinden. De eerste groep zijn de jonge dieren vanaf 4 a 5 maanden tot 2 jaar. De andere groep zijn de dieren van 4 jaar en ouder. Bij de eerste groep zijn de klachten vooral het gevolg van het oprekken/ scheuren van het gewrichtskapsel. Bij de tweede groep is de ontstane gewrichtsslijtage de oorzaak van de klachten. HD geeft als klachten vooral pijn welke voor een eigenaar niet altijd duidelijk waar te nemen is. Kreupelheid, veel liggen, moeite met opstaan, onregelmatig gangwerk en slecht ontwikkelde spieren in de achterpoten zijn de meest voorkomende uitwendige verschijnselen van HD.

Hoe kan HD worden vastgesteld?
HD wordt vastgesteld door middel van lichamelijk en röntgenologisch onderzoek.

Wat zijn de verschillende behandelingen van Heupdysplasie:

Symphysiodese/ JSD
Symphysiodese is een relatief kleine chirurgische ingreep waarbij met behulp van diathermie , elektrochirurgie, de groei vanuit het schaambeen wordt stilgelegd. Dit bereikt men door het gedoseerd verhitten van de groeischijf in de naad van de twee schaambeenderen. Het effect hiervan is dat het bekken uiteraard nog steeds blijft groeien maar zodanig dat de heupkommen beter de heupkoppen gaan bedekken. Deze ingreep is zeer effectief bij honden tot 12 weken met heupdysplasie; in grote studies bleek de ingreep bij patiënten in meer dan 85% effectief. Door middel van lichamelijk en röntgenologisch onderzoek kan men beoordelen of deze ingreep de ontwikkeling van heupdysplasie kan tegengaan. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is het Penn Hip onderzoek. Omdat deze ingreep zo effectief en weinig belastend is voor de patiënt raden wij sterk aan alle honden van rassen met verhoogd risico op HD op 10 weken leeftijd deskundig te laten onderzoeken !

Drievoudig bekkenosteotomie/TPO
Afhankelijk van leeftijd van de hond en vorm van heupdysplasie kan een operatieve behandeling door middel van een Drievoudige bekkenosteotomie , Triple Pelvic Osteotomy of TPO de beste keuze zijn. Niet voor iedere hond met HD is een TPO de beste behandeling. In het geval dat de TPO in aanmerking komt blijkt deze behandeling zeer effectief!

Behandelingskeuze
U mag er op vertrouwen dat uw hond goede vooruitzichten heeft indien wij u een Drievoudige Bekkenosteotomie adviseren. Bij een onbehandelde HD zal de slijtage toenemen in de heupgewrichten, dit kan zeer snel gaan! Bij matige tot ernstige artrose zullen wij geen bekkenosteotomie adviseren omdat deze operatie in een dergelijke situatie niet voldoende bijdraagt aan het herstel van de gewrichtsfunctie en het wegnemen van de pijn. Een of beide heupkommen zijn erg ondiep bij uw hond. Hierdoor wordt de heupkop niet voldoende ondersteund, en beweegt deze bij iedere stap in zekere mate uit de kom. Daarbij wordt het gewrichtskapsel steeds overrekt; dit veroorzaakt pijn en verbindweefseling van dit kapsel met stijfheid en bewegingsbeperking als gevolg. In het heupgewricht zal door deze onjuiste beweging slijtage ontstaan van het kraakbeen: ARTROSE. Deze artrose veroorzaakt bij uw hond pijn en vermindert de kwaliteit van leven aanzienlijk. De mate waarin u als eigenaar klachten bij uw hond kunt waarnemen is niet altijd een goede afspiegeling van wat uw hond ervaart!

Chirurgische techniek
Bij de operatie wordt het bekken op drie plaatsen doorgenomen. De heupkom kan dan in de juiste stand gedraaid worden. In feite is namelijk de heupkom niet te ondiep maar staat de heupkom in de foute hoek.(Normaal moet de heupkom een hoek van 45 graden maken met de verticale as, bij een TPO-kandidaat zal dat 10 a 20 graden zijn. ) Als de heupkom in de goede stand is gebracht wordt deze weer vastgezet met een speciale botplaat en schroeven. Gemiddeld duurt het 6 weken voor het bot zodanig hersteld is dat het been weer echt belast mag worden. Om dit te controleren wordt op 6 weken na de operatie een controleröntgenfoto gemaakt! Op deze röntgenfoto blijkt dan ook dat de heupkom een goede diepte heeft gekregen, zodanig dat het gewricht weer stabiel is. Na deze herstelperiode volgt nog een periode waarin geleidelijk de beweging gedoseerd opgebouwd dient te worden.

 

 

 

 

Voordelen
Deze behandeling is eenmalig, normaal gesproken heeft uw hond na de behandeling geen medicijnen of behandeling meer nodig. Het succespercentage is onder andere afhankelijk van de mate van slijtage aanwezig op het moment van de operatie. In het algemeen zijn de vooruitzichten goed tot zeer goed; dat wil zeggen dat meer dan 90 % van de geopereerde honden nooit klachten meer vertonen van de heupen. Ook röntgenologisch blijkt dat geopereerde heupgewrichten nauwelijks of geen slijtage meer ontwikkelen in de loop der jaren. Geen korte-termijn succes meer, maar een lange-termijn succes.Na herstel van de operatie is er een herstelperiode nodig van enkele weken om de bespiering weer op te bouwen en het looppatroon weer te trainen. Na deze weken hoeft u uw hond niet meer te beperken. In principe kan en mag uw hond dan weer alles wat een "normale” hond kan en mag!

 

 

Nadelen
De operatie vergt van u en uw huisdier een serieuze inspanning. Voor uw hond is een dergelijke ingreep geen kleinigheid. In onze ervaring echter doorstaan eigenlijk alle honden met de juiste pijnbestrijding en een goede instructie van de eigenaar de ingreep zonder problemen. U als eigenaar dient uw hond 6 weken na de operatie sterk te beperken in diens beweging. Een kleine kennel, of een eenvoudig getimmerd hok kan van pas komen om uw hond comfortabel te beperken in de beweging. De bewegingsbeperking is noodzakelijk om de genezing van het bot in de juiste stand te kunnen garanderen.Gladde vloeren zijn risicovol maar een tijdelijke afdekking van een gladde vloer met een restant van vloerbedekking is hier een uitkomst.Hoewel het door alle eigenaren als vervelend wordt ervaren is het iedereen gelukt om deze rustperiode uit te zitten!

Totale Heupprothese

Kyon Cementloze Totale heupprothese bij de hond vanaf 8 maanden

In situaties waarin een heupgewricht zoveel artrose heeft dat de pijnklachten bij uw hond niet acceptabel meer zijn te behandelen met medicijnen is de Totale Heupprothese, THP, een succesvolle en gangbare methode om de functie van het heupgewricht te herstellen en de pijnklachten weg te nemen. Over het algemeen kan men als mens niet eenvoudig inschatten hoeveel pijn een hond heeft. Een hond laat zeker als de pijn langdurig en doorlopend aanwezig is dit niet eenvoudig vast stellen zeker indien de pijn symmetrisch, links en rechts, even ernstig is. Een andere misvatting is dat de pijn die een hond ervaart recht evenredig is met de waargenomen afwijkingen op de röntgenfoto. Wetenschappelijk onderzoek toont aan met behulp van onder andere force-plate analyses dat deze pijn over het algemeen aanzienlijker is dan men zou verwachten na observatie van de bewegingen van een hond met artrose van de heupgewrichten. In tegenstelling tot de situatie bij de mens adviseren wij juist om het plaatsen van een heupprothese niet uit te stellen als daar een goede indicatie voor bestaat.

De Kyon heupprothese is cementloos

De heupprothese zal vergroeien met het bot en daardoor in het overgrote deel van de patiënten levenslang "vast blijven zitten"zoals ook de bedoeling is. De prothese zelf gaat "levenslang" mee, een hondenleven uiteraard. Op gebreken van de implantaten, welke gelukkig zeer zelden voorkomen, geeft de leverancier, Kyon Zwitserland , levenslange garantie. Op dit moment krijgen 98% van alle geopereerde honden dankzij deze heupprothese een goede pijnvrije functie van het gewricht. Het succespercentage ligt dus erg hoog.

 

Helaas zijn niet alle honden met uitgebreide artrose van de heupgewrichten geschikte kandidaten voor een THP. Om een dergelijk hoog succespercentage te kunnen halen wordt een dergelijke operatie voorafgegaan door een uitgebreid vooronderzoek van de te behandelen patiënt! Na een eerste oriënterend onderzoek kunnen wij voor de eigenaar een reële inschatting maken van mogelijkheden en kosten.

De Rashof gebruikt een heupprothesesysteem van Kyon,een Zwitserse firma welke in de veterinaire Orthopedie een wereldnaam heeft. Dit systeem heeft een follow-up van meer dan 10 jaar; d.w.z. de resultaten van en de ervaringen met dit systeem over een periode van meer dan 10 jaar zijn bekend! Dankzij continue doorontwikkeling van dit heupprothese systeem en goed gedocumenteerd wetenschappelijk onderzoek is op dit moment een heupprothese beschikbaar voor honden vanaf de leeftijd van 8 maanden. Overall is bij 90% van alle patiënten deze heupprothese een direct succes en is deze behandeling dus eenmalig in het hondenleven en complicatieloos. Bij 10 % van de patiënten ontstaat een complicatie welke in meer dan 90% van de gevallen effectief op te lossen is. Infecties komen als complicatie zeer zelden voor. Binnen de groep van complicaties komt de luxatie het meest voor. Vooral bij honden waar de heupkop gedurende langere tijd uit de kom is geweest zijn de spieren rond het heupgewricht boven de heupkom sterk verkort. Daardoor kan het voorkomen dat enige tijd na de operatie deze spieren dermate oprekken dat de heupkop te los komt te zitten. Het vervangen van de heupkop/hals is meestal een definitieve oplossing voor deze voorzien complicatie.Deze ingreep is relatief eenvoudig en probleemloos.

 

Brochure Kyon